Content ...

toegevoegd (22 juni) Hebreeën brief (deel 4)
toegevoegd (15 juni) Hebreeën brief (deel 3)
toegevoegd (8 juni) Hebreeën brief (deel 2)

>>> naar laatste artikelen

Content ...

Content ...

Content ...

Content ...

Content ...

P N

Blog

Blog - website

Blog

Archief artikelen

Archief - website

Archief

meest recente blog's

Hebreen brief 1:10 – 2:9 (deel 4)

Hebr.1:10-14 En: Gij, Here, hebt in den beginne de aarde gegrondvest, en de hemelen zijn het werk uwer handen 11 die zullen vergaan, maar Gij blijft en zij zullen alle als een kleed verslijten, 12 en als een mantel zult Gij ze oprollen, als een kleed zullen zij ook verwisseld worden; maar Gij zijt dezelfde […]

lees verder

Hebreeën brief 1:5-9 (deel 3)

Hebreeen 1:5-9 5 Immers, tot wie der engelen heeft Hij ooit gezegd: Mijn Zoon zijt gij; Ik heb U heden verwekt? En wederom: Ik zal Hem tot Vader zijn, en Hij zal Mij tot Zoon zijn. 6 En wanneer Hij wederom de eerstgeborene in de wereld brengt, spreekt Hij: En Hem moeten alle engelen Gods […]

lees verder

Hebreeën brief 1:1-4 (deel 2)

    Hebreeën 1:1-4 1 Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, 2 heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon, die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie Hij ook de wereld geschapen heeft. 3 […]

lees verder

Inleiding Hebreeën brief (deel 1)

De Hebreeën brief staat bekend als een moeilijke verstaanbare brief. De brief heeft de vorm van een toespraak waarbij de schrijver zijn eigen naam niet benoemd. Daarom willen we eerst kijken naar een aantal vragen voordat we de tekst in detail binnen de context bestuderen. (1)-Wie zijn de geadresseerde? (2)-Wie is de schrijver? (3)-Wanneer is […]

lees verder

Concordant commentaar Kolossenzen brief

Beste bezoeker, Vandaag is, wat mij betreft, een nieuwe mijlpaal bereikt. Hierbij wil ik u het concordante commentaar van Andre Piet op de Kolossenzen brief als Microsoft DOCX, DOC en als adobe PDF aanbieden. Het is in eerste instantie nooit de bedoeling geweest om dit te publiceren omdat ik ‘dyslectisch’ ben en er dus spel-, […]

lees verder

(18) Aantekeningen bij de Kolossen-brief (Kol. 4:11-18)

Besproken onderwerpen in deze studie: medewerkers van Paulus,  Efezebrief is NIET aan Efeze, maar een (Laodicea) rondzendbrief, (NBG)  12 Epafras laat u groeten, die een der uwen is, een dienstknecht van Christus Jezus, altijd in zijn gebeden voor u worstelende, dat gij moogt staan, volmaakt en verzekerd bij alles wat God wil. 13 Want ik […]

lees verder